main
spec

SPECJALIZACJA - PRAWO CYWILNE I RODZINNE

1. Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w szczególności:

 • za wypadki przy pracy,
 • za naruszenie dóbr osobistych,
 • za wypadki drogowe,
 • za wypadki dzieci w szkole,
 • za czyny niedozwolone(przestępstwa, wykroczenia),
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
 • za śmierć bliskiej osoby,
 • za błędy medyczne,
 • za szkody łowieckie,
 • za utratę zbiorów w skutek działań osób trzecich, sił przyrody,
 • za usadowienie, przebieg na działce urządzeń przesyłowych.

Powyższy zakres usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism przedsądowych (wezwanie do zapłaty, zgłoszenie szkody) w tym ewentualną reprezentację klienta. W zależności od potrzeb reprezentacja może objąć zarówno etap postępowania likwidacyjnego w zakresie sporządzenia na piśmie i zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, jak i cały etap sądowy, począwszy od sporządzenia pozwu i dalszej reprezentacji przed Sądem.

2. Nieruchomości (sprawy ziemskie i lokalowe) - w szczególności występowanie przed Sądami, organami administracji publicznej, sporządzanie pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych w sprawach dot.:

 • postępowania wieczystoksięgowego,
 • rozgraniczeń ( etap administracyjny oraz sądowy),
 • wywłaszczeń, wykupu gruntów,
 • zasiedzenia, uwłaszczeń nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia i zniesienia drogi koniecznej, służebności gruntowych,
 • wynajmu, opróżnienia (eksmisji) lokali,
 • wykonywania prawa własności,
 • naruszenia posiadania,
 • hipotek,
 • reprezentowania klienta przed notariuszami.

3. Spadki i dziedziczenie -  świadczenie pomocy prawnej w zakresie zastępstwa przed Sądami, sporządzania pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych w sprawach.:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • testamentów,
 • dziedziczenia ustawowego,
 • zachowku,
 • działu spadku,
 • odrzucenia spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • wydziedziczenia.

4. Prawo rodzinne – prowadzenie spraw sądowych, sporządzanie pism procesowych i udzielanie porad prawnych w sprawach o:

 • rozwód i separację,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym,
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskaniu alimentów - pozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów  z dzieckiem),
 • władzę rodzicielska, rozwiązanie przysposobienia,
 • pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

KONTAKT