main
spec

SPECJALIZACJA - PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.
  • świadczenie pomocy prawnej w sprawach dot. naruszenia stosunków wodnych (zalewanie działek wskutek zmian ukształtowania terenu), nieprawidłowego gromadzenia odpadów, odralniania nieruchomości pod inwestycję, zabudowę mieszkaniową)
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – reprezentowanie inwestorów w toku całego procesu inwestycyjnego od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy do pozwolenia na użytkowanie (pozyskiwanie pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, składanie wniosków o decyzje w przedmiocie warunków zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, nakazy rozbiórki, itp.),
  • doradztwo w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami (wywłaszczenia, opłaty adiacenckie, scalanie i podział nieruchomości, pierwokup, odszkodowania, itp.),

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

KONTAKT