main
4

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego i administracyjnego, prawa karnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów, wnioski, podania, zażalenia, skargi, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych. Przeprowadzamy konsultacje prawne podczas których informujemy Klientów o skutkach prawnych podejmowanych przez nich decyzji, a także doradzamy najlepsze rozwiązania prawne przedstawianych problemów. Nasza współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku dla drugiej strony z którą pozostajemy w ciągłym kontakcie. Każda sprawa niezależnie od jej wartości jest traktowana przez kancelarię jako priorytetowa. Każde działanie prawne jest na bieżąco konsultowane z klientem. Kancelaria gwarantuje pełną dyspozycyjność dla potrzeb klienta oraz nieograniczony kontakt.

Kancelaria stosuje elastyczny, dopasowany do Klienta system rozliczeń za wykonywane usługi w zależności od jego potrzeb. Wynagrodzenie obejmuje honorarium i wydatki. Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy, znaczenia sprawy dla klienta, którego ona dotyczy.
Kancelaria udziela porad prawnych zarówno w kancelarii jak i drogą mailową (porady prawne online).

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

KONTAKT